BU ALANA REKLAM VER !
guncelportalreklam@hotmail.com

Muharrem Orucu Ne Zaman Başlıyor? Nasıl Tutulur?

BURAYA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ...

muharrem orucu, 1 muharrem, muharrem ayının ilk günü, muharrem orucu nasıl tutulur, muharrem orucu hakkında bilgi, hicri yılbaşı, hangi hicri yıldayız, 1 muharrem 1434, muharrem orucunun önemi, muharrem orucunun fazileti, muharrem orucunun sevabı, muharrem orucu farz mı, muharrem orucunun anlamı, muharremin ilk 10 günü ne zaman, muharrem ayı ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ne zaman,

15 Kasım 2012 Perşembe günü Hicri takvime göre yılbaşına denk geliyor. Yarın, Hicri takvim 1 Muharrem 1434 tarihini gösterecek. Muharrem ayı, Allah-u Teala’nın mübarek üç aylardan sonra önem verdiği bir aydır. Ramazan orucu farz kılınmadan önce, Peygamber Efendimiz Muharrem ayında oruç tutmuştur.

Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli üzelliği vardır. Birincisi oruç, ikincisi Hicrî takvimin başlangıcı olması, diğeri de Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela’da şehit edilmesidir. Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli üzelliği vardır. Birincisi oruç, ikincisi Hicrî takvimin başlangıcı olması, diğeri de Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela’da şehit edilmesidir.

Muharrem ayında tutulan oruç tarihi seyri yönüyle de bir özellik taşıyor. Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten sonra Medine’de yaşayan Yahudilerin oruçlu olduğunu öğrendi. O gün Muharrem ayının 10. günü Aşura günüydü. “Bu ne orucudur?” diye sordu. Yahudiler, “Bugün, Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.), bir şükür olarak bugün oruç tutmuştur” dediler. Peygamberimiz onlara, “Biz, Musa’nın sünnetini yaşatmaya sizden daha çok yakınız ve hak sahibiyiz” diyerek kendisi ve Müslümanlar o gün oruç tuttular. O yıl henüz Ramazan orucu farz olmamıştı. Fakat ertesi sene Ramazan orucu farz kılınınca Müslümanların oruç ayı Ramazan oldu. Aşura günü orucu konusunda ise Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı, “İsteyen tutar, isteyen tutmayabilir” dedi. Böylece bu oruç, müstehab bir oruç olarak kaldı.

Bilgin sahabilerden İbni Abbas’ın rivayet ettiği bir hadiste de ifade edildiği üzere, bir karışıklığa meydan vermemek ve Yahudilere benzememek için Aşura gününden önceki günle sonraki gün ilave edildi, böylece üç gün oruç tutmak sünnet olarak uygulanır oldu. Dolayısıyla ne Peygamberimiz, ne Sahabiler, ne mezhep imamları ve müctehidler, ne de daha sonraki İslam âlimleri Muharrem ayının ilk on günü oruç tutulması konusunda bir beyanda bulunmamışlardır. Bunun dışındaki bir uygulamanın İslam ibadet tarihinde bir yerinin ve kaynağının olmadığını söylemek gerekir. Muharrem ayının İslam tarihinde bir takvim başlangıcı olması, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde tespit edilmiş, o tarihten bu yana pek çok İslam ülkesince kullanılagelmiştir. 1 Muharrem’in Hicrî yılbaşı olması, Noel kutlaması gibi bir geleneği olmamakla beraber, yılın ilk günü olması açısından bir önemi de bulunmaktadır. Kur’ân’da ise Muharrem’in ayının farklı bir özelliğinden söz edilir. Tevbe Sûresinde (âyet:36), “Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah’ın yazdığı şekilde, on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır, dosdoğru hesap işte budur” şeklinde bildirildiği gibi, bu dört aydan biri de Muharrem ayıdır. Haram ayları, değerli, ünemli ve bu yönüyle de farklı özelliği olan aylardır ve o aylara karşı saygılı olunması bildirilmiştir. Peygamberimizin ifadesiyle “Şehrullahi’l-Muharrem- Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, bollaştığı bir aydır. Allah’ın ayı, günü, yılı olmaz, ama Allah’ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde bildirilmiştir.

Muharrem ayının peygamberler tarihinde de ayrı bir yeri vardır. Başta Hz. Adem olmak üzere, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub, Hz Yunus ve Hz. İsa gibi peygamberler Aşura günü, özel olarak bazı nimetlere ermişler, bazı sıkıntılardan kurtulmuşlardır. Bu yünüyle bir yıl dünümü kabul edilmektedir. Hz. Hüseyin (r.a) ve evlatlarının hunharca şehit edilmesi meselesine gelince, esas itibariyle şehitler mükâfatını almış, en yüce mertebelere ulaşmıştır, Yüce Allah’ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur. Kaderî hükme boyun eğen her mü’min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez. Duyguları onu birtakım taşkınlıklara götürmez. Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezelî takdirin bir hükmüdür. Bu açıdan bunu bir “yas merasimi” haline dönüştürmek sünnetin ruhuna uygun düşmemektedir.

AŞURE AYI HOŞGELDİN…

“Şehrullahi’l-Muharrem” olarak meşhur olan, yani “Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Allah’ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah’ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir…. SİZ HİÇ “AŞURE ÇORBASI” İÇTİNİZ Mİ?

Aşure Günü olarak bilinen ve evlerde çeşit çeşit yemiş ve baharatların harmanıyla lezzetlenen “aşure” tatlısıyla renklenen gün ise, Muharrem’in 10. günüdür. Aşure günü, Cenab-ı Hak ( c.c. ) katında çok önemli bir yer tutar. Bu özel günde, birçok önemli olay meydana gelmiş, bu olaylarının her birinin “on” sırrına mazhar olması ise, aşurenin “on” anlamına gelen ismini ziyadeleştirmiştir. Aşure Gününün “On” Fazileti Hakkında Aşure günü, Muharrem Ayı’nın onuncu günüdür. Bu özel günde Yüce Allah (c.c.) on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kutsiyetini arttırmıştır. Bu ikramlar ise şu şekilde nakledilmiştir; 1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Aşure Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür. 2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Aşure Gününde demirlemiştir. 3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşure Günü kurtulmuştur. 4. Hz. Âdem’in (a.s.) tövbesi Aşure Günü kabul edilmiştir. 5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır. 6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün göğe yükseltilmiştir. 7. Hz. Davut’un (a.s.) tövbesi o gün kabul edilmiştir. 8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur. 9. Hz. Yakup’un (a.s.), oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır. 10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. Tefsir âlimlerinden nakledilen bilgilere göre, Aşure gününü Kur’an-ı Kerim’de işaret eden ayet şöyledir: “On geceye yemin olsun” Fecr Suresi / 2 Bu özel gün adını, Muharrem Ayı’nın onuncu gününe denk geldiği için, Arapça on anlamına gelen “aşr” kelimesinden almıştır. Aşurenin Tarihi Hakkında… Bir porsiyonunda 500–600 kalori bulunan aşurenin tarihçesi şu şekilde anlatılır: Hz. Nuh (as)’ın dehşeti tüm yeryüzünü kaplayan büyük tufandan kurtulmak üzere inşa ettiği gemi, nihayet Cudi dağına demirlemiş; tufanın dehşeti nihayete ermiştir. Geminin koruyuculuğuna sığınmış inanlarınsa yavaş yavaş erzakları azalmaya başlamıştır. İşte bu noktada tufan yolcuları, gemide kalan erzakların hepsini karıştırıp, pişirerek “aşure”yi meydana getirmişler; aslında yüzyıllar sonrasında bile sofralarımıza bereket katacak bir aşın da ilk örneğini oluşturmuşlardır. Bu Özel Günde “AŞURE” Lezzetini Komşularımızla Paylaşalım… “Her kim Aşure Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” Hadis-i Şerif

Kaynak: http://diyanethaber.com.tr/muharrem-ayinin-onemi-ve-hicri-yilbasi/

REKLAM VEREBİLİRSİNİZ...

Aranan Kelimeler: , , , , , , , , , , , , , , ,

YORUM YAP!

Reklamlar

http://guncelportal.blogspot.com/ http://guncelbilgi1.blogspot.com/ http://haber2014.blogspot.com/