BU ALANA REKLAM VER !
guncelportalreklam@hotmail.com

Askerlik Kısaldı mı? Yeni Askerlik Kanunu

BURAYA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ...

askerlik kısaldı mı, yeni askerlik kanunu, askerlik kanunu değişti mi, askerlik aknunundaki değişiklikler, askerlik ne kadar oldu, askerlik süresi kısaldı mı, askerlik süresi uzadı mı, muvazzaf askerlik, askerlik erteleme, askerlik tecil, askerlik muayene, askerlik süreleri, uzun dönem askerlik kaç aya indi, uzun dönem askerlik,

Askerlik Kanunu değişti. Askerlik kanununda birtakım değişiklikler öngören tasarı meclis başkanlığına sunuldu. Tasarı yasalaşırsa askerlik süresi kısalacak mı diye merak edenlere hemen cevap verelim. Maalesef askerlik süresinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Askere alma işlemlerinde birtakım değişiklikler var sadece.

Tasarı; ilk yoklama ve yedeklik yoklamasının kaldırılması gibi köklü değişiklikler içeriyor.

Fakülte öğrencilerinin askerliği erteleme şartlarından olan okula devam mecburiyeti de kaldırılacak. Yasa aynı zamanda, fakülte ve yüksek okulları bitirenlere, askerlik hizmeti sırasında veya bu hizmeti tamamladıktan sonra sözleşmeli subay veya astsubay olabilme imkanı veriyor.

İşte tasarıda öne çıkan bazı detaylar:

AİLE HEKİMİ MUAYENE EDECEK
Sağlık muayeneleri TSK sağlık yeteneğine ilişkin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak. Bu muayeneler, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılacak.

ERTELEME KOŞULLARI
Tasarıyla, askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan hallerden bazıları yeniden düzenlendi. Lise veya dengi okullarla fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri; bitirdiği okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptırmamak, yoklama kaçağı veya bakaya kalmamak ve 29 yaşını geçmemek kaydıyla; mezun oluncaya ya da ilişkileri kesilinceye kadar ertelenebilecek.

YOKLAMAYA KAÇAĞINA 100 LİRA CEZA
Yoklamada bulundukları yerdeki askerlik şubesi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden, birlikte yoklamaya tabi oldukları doğumluların sevk yılı içindeki ilk celp ve sevk tarihinden sonra, son celp ve sevk döneminin bitiminden önce ele geçen veya kendiliğinden gelenler, hekime ya da asker hastanesinde muayene ettirilecek. Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk edilecek. Bu durumdakilere 100 TL idari para cezası verilecek.

ÜNİVERSİTELİLERE MUVAZZAFLIK YOLU
En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar 27 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak ve gerekli şartları taşıması şartıyla Genelkurmay Başkanlığı’nca gösterilecek, TSK tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa atanabilecek

MECBURİ HİZMET 10 YILA İNİYOR
Muvazzaf subayların mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirilecek.

REKLAM VEREBİLİRSİNİZ...

Aranan Kelimeler: , , , , , , , , , , , , ,

YORUM YAP!

Reklamlar

http://guncelportal.blogspot.com/ http://guncelbilgi1.blogspot.com/ http://haber2014.blogspot.com/